شهادت حضرت فاطمه به روایت اهل شیعه امروز است دیشب کتاب «من فاطمه هستم» را خواندم البته خورد خورد .کتاب دلنوشته یا نوشته ادبی نیود بلکه تحقیقی مستدل بر مصائبی بود که بر خاندان رسول روا داشته‌شده‌بود.ماجرای فدک را نمی‌دانستم ماجرای چطور کشته شدن حضرت فاطمه را به طور دقیق ومستدل نمی‌دانستم با دانستن این مطالب فهمیدم فدک چقدر رآمد د‌اشته واینکه خود حضرت فاطمه فدک را مدیریت می کرده فدکی که اگر اشتباه نکنم ماهی بیست وپنج هزارالی هفتاد هزار دینار درآمد داشته مدیریت همچین جایی باید در دست مدیریتی با درک از مسايل اقتصادی می‌بود کسی که درک درستی از جامعه خود دارد کسی که درد جامعه‌اش را می‌فهمد کسی که معنای عدل را می فهمد این می‌فهمد ها برای من برای شخص من شاید صرفا کلمه‌هایی  که بار مفهمومی کلی را دارند اما زمانی این ملک دست حضرت فاطمه بوده  زمانی منظورم  وقتی‌ست که می‌گوییم هزار وچهارصد سال پیش که با مقایسه دانش امروزی به نظر خیلی ابتدایی می‌آمده اما بانویی که متعلق به این ملک بوده بانویی با دانش مدیریتی و توانایی درک وتجزیه وتحلیل مسایل اقتصادی زمان خودش بوده بانویی که در زمانش اساتید اقتصادی راه وبیراه نظریه‌های اقتصادی غلط ودرست نمی‌دادند.

فدا شدن

وجه فداشدنش از همه خصایلش زیباتراست وقتی که عمر برای گرفتن بیعت زورکی به در خانه وحی آمد او جان فدایی کرد نه به رسم زنان عرب یا زنان امی نه. با منطق دفاع از رسالت پدرش به دفاع از اسلام  این ها کلمات قلمه ای نیستند که بخواهم به این بانو منتصب‌شان کنم در حقیقت دفاع از اسلامی که با خانواده در کربلا می‌بینیم از همین جا شروع شد. از همین نقطه .

فدا کردن خود. شایعات بی‌اساس نمی‌توانند مسیر درست وحقیقتی که بانو عریان کردند را مستتر کنند بانودر خلسه کامل اسلام بودند جانش وجان محسنش. حتما می‌دانست اسلام بدون علی بازگشت عرب به سوب جاهلیت واشرافیت است.

 

 

یک نظر ارسال کنید