نقاشی و یادگیری وکودکان دیرآموز

نقاشی ویادگیری وکودکان دیر آموز ،این عنوان کتابی است که تالیف کردم ایده نوشتن این کتاب در دانشگاه که بودم به صورت یک جرقه در ذهنم زده شد، رشته تحصیلی من علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی درسی بود،درآن ترم تحصیلی هم واحد کودکان استثنایی را داشتم هم آموزش هنر را،تلفیق این دو برایم خیلی جالب بود ،یک تک واحدی آزاد داشتیم استاد صالحی بر اساس تجربه ای که داشت این کتاب را برای این واحد در نظر گرفت این کتا ب درحقیقت یکی از دروس واحد های کارشناسی ارشد همین رشته بود ، کتاب جالب وجذاب وآموختنی برای من بود.می بایست ایده ام راامتحان می کردم دنبال خیلی مقالات وکتاب ها رفتم در این زمینه کتاب های زیادی تالیف نشده بود وکتابی که دقیقا عین این موضوع را داشته باشد یا اگر بود در دسترس من نبود که به توانم بعنوان منبع مرجع از آن استفاده کنم،می بایست خودم امتحانش می کردم ،ترم های آخر دانشگاهم بود این موضوع را عنوان موضوع پایان نامه ام قراردادم تا بتوانم از این فرصت بخوبی استفاده کنم واحد کارورزی و واحد عملی پروژه پایان نامه فرصت خوبی برای مطالعه عملی این ایده بود.

جواب دهی طولانی است اما ممکن ،کودکان دیر آموز بسیار کم حوصله هستند می بایست با آرامش با آنان برخورد کرد در حقیقت دوستی ودوست داشتن واقعی آنان کمک بزرگی برای شناخت وکمک به آنان است.

این کتاب ماحصل کارورزی ها واحد پروژه پایان نامه ام وشش سال بعد از فارغ التحصیلی  من از دانشگاه است  در حقیقت من عقیده دارم که نقاشی می تواند به عنوان یک روش تدریس معرفی شود البته اگر که مطالعه دقیق تر وبیشتر در این زمینه انجام گیرد.

این کتاب الان به صورت پی دی اف در همین سایت موجود است ومی توانید با یک سرچ کوچک در بخش جستجو این کتاب را بامبلغ اندکی  تهیه کنید.

یک نظر ارسال کنید